سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی ملارد به شركت كنندگان در راهپیمایی روز سیزده آبان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد در روز سیزده آبان 97 سرویس دهی خود را به مردم و دانش آموزان افزایش داد . 

14 آبان 1397

جشنواره نمایش و سرود ویژه دانش آموزان ملارد در حسینیه گلزارشهداء

سی و چهارمین دوره جشنواره مسابقات نمایش و سرود دانش آموزی شهرستان ملارد در حسینیه گلزارشهدا ملارد برگزار گردید . 

12 اسفند 1394