اجرای کفپوش در ضلع شمالی خیابان دانش غربی در حال انجام می باشد.

کفپوش و زیرسازی وجدول گذاری نهر در ضلع شمالی خیابان دانش غربی درحال انجام می باشد.

29 آبان 1397

زیرسازی وجدول گذاری کفپوش خیابان دانش غربی ادامه دارد

عملیات جدولگذاری کفپوش خیابان دانش غربی از مورخ 97/08/05 آغاز گردیده است .  

12 آبان 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت کوچه های خیابان پرنیان و دانش غربی

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت کوچه های خیابان پرنیان و دانش غربی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

24 مهر 1395

تغییر جهت حرکت خودروها در خیابان دانش غربی سرآسیاب

جهت حرکت خودروها از تاریخ 95/04/16 به صورت بالعکس حالت فعلی خود شد . 

13 تیر 1395