زیرسازی وجدول گذاری کفپوش خیابان دانش غربی ادامه دارد

عملیات جدولگذاری کفپوش خیابان دانش غربی از مورخ 97/08/05 آغاز گردیده است .  

12 آبان 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت کوچه های خیابان پرنیان و دانش غربی

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت کوچه های خیابان پرنیان و دانش غربی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

24 مهر 1395

تغییر جهت حرکت خودروها در خیابان دانش غربی سرآسیاب

جهت حرکت خودروها از تاریخ 95/04/16 به صورت بالعکس حالت فعلی خود شد . 

13 تیر 1395