عملیات آسفالت مناطقی از خیابان دکتر حسابی به اتمام رسید.

به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد مناطقی از خیابان دکتر حسابی در مورخ 96/08/16 به اتمام رسید.

21 آبان 1396

جابجایی تیرهای روشنایی در خیابان دکتر حسابی

به همت واحد امانی : تیرهای روشنایی خیابان دکتر حسابی حد فاصل خیابان تاکسیرانی تا بلوار الغدیر در مورخ 96/08/07 جابجا گردید.

10 آبان 1396

تسطیح و رگلاژ ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی

تسطیح و رگلاژ  ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 شهریور 1395