ادامه عملیات زیر سازی خیابان دکتر حسابی جنوبی به محور چیتگر

عملیات زیر سازی و تسطیح خیابان دکتر حسابی به محور چیتگر همچنان ادامه دارد.

06 مرداد 1397

آغاز عملیات جدولگذاری خیابان دکتر حسابی حد فاصل میدان گلها

جدولگذاری فاز دوم خیابان دکتر حسابی از مورخ 97/04/31 اجرایی گردید.

03 مرداد 1397

مراحل پایانی عملیات تسطیح و خاکبرداری خیابان دکتر حسابی جنوبی

عملیات خاکبرداری و نخاله برداری انتهای خیابان دکتر حسابی به محور چیتگر در فاز نهایی می باشد.

28 خرداد 1397

اتصال خیابان دکتر حسابی جنوبی به محور چیتگر

عملیات خاکبرداری انتهای خیابان دکتر حسابی به محور چیتگر ادامه دارد.

03 خرداد 1397

عملیات جدولگذاری خیابان دکتر حسابی شمالی به سمت بلوار مارلیک به انمام رسید.

جدولگذاری کناری خیابان دکترحسابی به سمت بلوار مارلیک در مورخ 97/01/30 به پایان رسید .

01 ارديبهشت 1397

عملیات آسفالت مناطقی از خیابان دکتر حسابی به اتمام رسید.

به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد مناطقی از خیابان دکتر حسابی در مورخ 96/08/16 به اتمام رسید.

21 آبان 1396

جابجایی تیرهای روشنایی در خیابان دکتر حسابی

به همت واحد امانی : تیرهای روشنایی خیابان دکتر حسابی حد فاصل خیابان تاکسیرانی تا بلوار الغدیر در مورخ 96/08/07 جابجا گردید.

10 آبان 1396