پیام علی سلگی شهردار ملارد به مناسبت حماسه نهم دی ماه

فتنه‌ها را باید با روشنگری خاموش کرد. هر جا روشنگری باشد، فتنه‌انگیز دستش کوتاه میشود. (امام خامنه ای )

09 دی 1397

گزارش عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در دی ماه 96

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد امور شهر معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در دی ماه 96 به شرح ذیل می باشد : 

11 بهمن 1396

گزارش عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهدای شهرداری ملارد در دی ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد فرهنگی سازمان بهشت شهدای ملارد به شرح ذیل می باشد : 

 

15 بهمن 1394

گزارش عملکرد معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد در دی ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد : 

15 بهمن 1394

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در دی ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی در دی ماه 1394 به شرح ذیل می باشد : 

15 بهمن 1394

گزارش عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در دی ماه 94

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در دی ماه 1394 به شرح ذیل می باشد : 

15 بهمن 1394