بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال

پرسنل اداره روابط عمومی شهرداری ملارد به همراه مسئولین روابط عمومی سازمان های تابعه شهرداری از نمایشگاه رسانه های دیجیتال در تهران بازدید  به عمل آوردند . 

11 آبان 1395

بازدید از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی

جمعی از پرسنل شهرداری ملارد ظهر روز گذشته مورخ 94/11/28 از نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید بعمل آوردند . 

29 بهمن 1394