به مناسبت هفته نیروی انتظامی علی سلگی با فرماندهی انتظامی شهرستان ملارد دیدار نمود.

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی  شهر ملارد و علی سلگی  میهمان فرماندهی نیروی انتظامی  شهرستان ملارد بودند.

17 مهر 1397

بازدید سرزده فرماندار محترم و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از سازمان آتش نشانی

به مناسبت روزآتش نشان فرماندار و معاونین محترم ایشان ، ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار ملارد به دیدار آتش نشانان شهر ملارد رفتند .

08 مهر 1397

دیدار ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد و علی سلگی با فرماندار شهرستان ملارد

ریاست و اعضای محترم شورای شهر ملارد و علی سلگی در مورخ 97/06/25 با فرماندار شهرستان ملارد دیدار نمودند .

26 شهریور 1397

شهردار ملارد با معاونت محترم سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ملارد دیدار نمودند.

علی سلگی  با جناب شاهقلیان معاونت سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان ملارد در مورخ 97/06/12  دیدار نمودند.

12 شهریور 1397

دیدار علی سلگی با بخشدار ملارد

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت علی سلگی  به دیدار سرکار خانم مشعشعی بخشدار ملارد رفتند .

12 شهریور 1397

دیدار علی سلگی شهردار ملارد با معاونت فنی عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد

شهردار ملارد با آقای سعید مردانه سرپرست معاونت فنی عمرانی فرمانداری شهرستان ملارد در مورخ 97/05/22 دیدار نمودند.

23 مرداد 1397

دیدار علی سلگی ، فرماندار و بخشدار مرکزی شهر ملارد با امام جمعه شهر ملارد

فرماندار و بخشدار مرکزی شهر ملارد و علی سلگی به دیدار امام جمعه محترم شهر ملارد رفتند

10 مرداد 1397