عملیات دیوار کشی پیرامون سازمان بهشت شهدای شهر ملارد ادامه دارد

اجرای دیوار کشی ضلع شمالی آرامستان شهر ملارداز مورخ 97/09/25 در حال انجام می باشد.

15 دی 1397

اجرای عملیات دیوار کشی پیاده رو در اسپرت پارک آغاز شد .

عملیات دیوار کشی پیاده رو در اسپرت پارک در مورخ 97/08/10شروع شد.

13 آبان 1397

دیوار کشی پیرامون منطقه یک شهرداری در حال انجام می باشد.

اجرای دیوار کشی ساختمان منطقه یک شهرداری ملارد از مورخ 97/08/04 عملیاتی شده است.

06 آبان 1397

اجرای عملیات دیوار کشی پروژه اسپرت پارک در مارلیک

دیوار کشی حریم پارک 14 هکتاری در مارلیک آغاز گردید.

16 مرداد 1397

دیوار کشی ساختمان سایت موتوری شهرداری ملارد در حال انجام می باشد.

اجرای دیوار کشی سایت جدید سازمان خدمات موتوری از مورخ 97/01/15 آغاز گردیده است.

21 فروردين 1397

اجرای دیوار کشی سایت آتش نشانی واقع در شهرک اداری شهر ملارد آغاز شد.

عملیات دیوار کشی سایت جدید سازمان آتش نشانی واقع در بلوار الغدیر جنب شهرک اداری از مورخ 96/12/02 آغاز گردیده است. 

06 اسفند 1396

دیوار کشی گلزار شهدای ملارد به پایان رسید.

اجرای عملیات دیوار کشی گلزار شهدای ملارد در مورخ 96/08/02 به پایان رسید.

03 آبان 1396