دیوارکشی پیرامون گلزار شهدا در ضلع شمالی و غربی در حال انجام می باشد.

ضلع شمالی و غربی گلزار شهدا در امامزاده ابراهیم شهر ملارد در حال دیوار کشی می باشد.

17 آذر 1397

دیوار کشی سوله ورزشی در اسپرت پارک آغاز گردیده است.

عملیات تیغه چینی سوله ورزشی در اسپرت پارک از مورخ 97/04/14 اجرایی گردید.

19 تیر 1397

ادامه دیوار کشی گلزار شهدای ملارد در حال انجام می باشد.

 عملیات دیوار کشی پیرامون گلزار شهدای ملارد در مورخ 96/11/02  در حال اجرا می باشد.

04 بهمن 1396

عملیات دیوارکشی و نصب پنجره های سوله ورزشی شهید مطهری به اتمام رسید.

اتمام دیوارکشی و ساخت و نصب پنجره های سوله ورزشی خیابان شهید مطهری در مورخ 96/09/12 

18 آذر 1396

اتمام دیوارکشی سایت سازمان خدمات موتوری

دیوارکشی سایت سازمان خدمات موتوری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

21 خرداد 1395