پروژه بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) افتتاح گردید

مراسم افتتاح بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد

21 بهمن 1397

ادامه اجرای آسفالت بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی

اجرای آسفالت بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط خودروهای مکانیزه در حال انجام می باشد.

22 آبان 1397

عملیات آسفالت پروژه بلوار آیت الله رفسنجانی به پایان رسید.

اجرای آسفالت پروژه بلوار آیت اله رفسنجانی در مورخ 97/08/02 به اتمام رسید.

05 آبان 1397

عملیات زیر سازی خیابان آیت الله هاشمی رفسنجانی به مراحل پایانی رسید.

محور آیت الله هاشمی رفسنجانی در مورخ 97/05/24 آماده عملیات روکش آسفالت گردید.

13 شهریور 1397

مراحل پایانی زیرسازی وجدول گذاری بلوارآیت الله هاشمی رفسنجانی

آماده سازی بلوارآیت الله رفسنجانی جهت افتتاح آن در هفته دولت

30 مرداد 1397

عملیات شبانه روزی مخلوط ریزی و زیرسازی محور آیت الله رفسنجانی

ادامه عملیات مخلوط ریزی و زیرسازی محور آیت الله رفسنجانی ( خیابان دکتر حسابی جنوبی)

11 مرداد 1397