شروع عملیات اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور

اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور از مورخ 97/03/19 آغاز گردیده است.

23 خرداد 1397

اجرای بتن مگر در محور چیتگر به منظور جدولگذاری رفوژ میانی

طرح عملیات پروژه جدولگذاری رفوژ میانی در محور چیتگر از مورخ  96/12/08  آغاز گردیده است.

10 اسفند 1396

جمع آوری نخاله های داخل رفوژ میانی بلوار نیایش به منظور ایجاد فضای سبز

ایجاد فضای سبز در بلوار نیایش به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد 

26 دی 1396