عملیات تسطیح و ریگلاژ رفوژ میانی بلوار شهید جمور

اجرای کفپوش بلوار شهید جمور حد فاصل میدان ساعت به میدان سپاه از مورخ 97/04/02 آغاز شده است.

19 تیر 1397

عملیات سنگفرش رفوژ میانی بلوار چناران به مراحل پایانی خود رسیده است.

اجرای سنگفرش رفوژ میانی خیابان چناران در مورخ 97/03/27

30 خرداد 1397

شروع عملیات اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور

اجرای کفپوش رفوژ میانی بلوار شهید جمور از مورخ 97/03/19 آغاز گردیده است.

23 خرداد 1397

اجرای بتن مگر در محور چیتگر به منظور جدولگذاری رفوژ میانی

طرح عملیات پروژه جدولگذاری رفوژ میانی در محور چیتگر از مورخ  96/12/08  آغاز گردیده است.

10 اسفند 1396

جمع آوری نخاله های داخل رفوژ میانی بلوار نیایش به منظور ایجاد فضای سبز

ایجاد فضای سبز در بلوار نیایش به همت سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری ملارد 

26 دی 1396