رنگ آمیزی اتاقک نگهبانی پارک چمن خیابان گل مریم مارلیک

رنگ آمیزی اتاقک نگهبانی پارک چمن خیابان گل مریم مارلیک

05 اسفند 1397

اجرای طرح رنگ آمیزی و زیبا سازی باکسهای زباله در سطح شهر ملارد

باکسهای زباله با طرح های رنگین و جدید در سطح شهر جانمایی ونصب گردید.

05 آبان 1397

رنگ آمیزی 3 عدد ایستگاه تاکسی و اتوبوس

به منظور زیباسازی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی تعداد 3 ایستگاه رنگ آمیزی شد . 

18 آذر 1395

خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان های اصلی شهر و عابر پیاده

توسط معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد صورت گرفت : خط کشی و رنگ آمیزی معابر و خیابان های اصلی شهر و عابر پیاده به طول 8100 متر . 

18 آذر 1395

رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر

22  مورد رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر در آبان ماه 95 توسط معاونت ترافیک شهرداری ملارد انجام شد . 

18 آذر 1395

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک

رنگ آمیزی جداول بلوار شهید جمور مارلیک توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

20 آبان 1395

رنگ آمیزی جداول کناری بلوار الغدیر شهر ملارد

رنگ آمیزی جداول کناری بلوار الغدیر ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

13 آبان 1395