پیام شهردار ملارد به مناسبت هفتم اسفند بزرگداشت روز وکیل

پیام شهردار ملارد به مناسبت هفتم اسفند بزرگداشت روز وکیل

07 اسفند 1397

تقدیر از پرسنل حقوقدان شهرداری ملارد به مناسبت روز وکیل

در تاریخ 94/12/12  از پرسنل حقوقدان شهرداری ملارد به مناسبت روز وکیل در دفتر شهردار ملارد تقدیر به عمل آمد . 

16 اسفند 1394