روشنایی بخش حادثه خیز جاده چیتگر

روشنایی بخش حادثه خیز جاده چیتگر

27 اسفند 1397

جلسه بررسی مشکلات روشنایی محور چیتگر

با حضور شهردار ملارد جلسه بررسی مشکلات روشنایی محور چیتگر برگزار گردید

28 بهمن 1397

روشنایی معابر در سطح شهر ملارد افزایش یافت

طرح افزایش روشنایی معابر اصلی سطح شهر ملارد در حال انجام می باشد.  

25 دی 1397

روشنایی میدان اطلس با نصب هفت پرژکتورتامین گردید

در مورخ 97/09/06 انجام گردید  تعویض هفت عدد پرژکتور جهت تامین روشنائی میدان اطلس

08 آذر 1397

با نصب پایه چراغ روشنائی واقع در پارک چمن تامین گردید.

تامین روشنایی پارک چمن به منظور ارائه خدمات رسانی  به شهروندان انجام گردید.

05 آذر 1397

نصب نرده های پیست اسکی و روشنایی اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

تکمیل زمین های ورزشی و روشنایی آنها در اسپرت پارک

25 مرداد 1397

عملیات تامین روشنایی خیابان 555 آغاز گردید.

تخلیه تیرهای برق خیابان 555 به منظور تامین روشنایی آن منطقه از مورخ 96/12/13 آغاز گردیده است.

23 اسفند 1396