اجرا و اتمام روکش مکانیزه آسفالت خیابان اطلس شرقی

روکش مکانیزه آسفالت خیابان اطلس شرقی به اتمام رسید

09 مهر 1398

عملیات روکش آسفالت روبروی مجتمع فرهنگیان به اتمام رسید.

روکش آسفالت روبروی مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش در مورخ 97/08/30به اتمام رسید.

05 آذر 1397

اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار آیت اله رفسنجانی آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت بلوار آیت اله رفسنجانی از مورخ 97/07/26 اجرایی شده است .

28 مهر 1397

اتمام روکش آسفالت پروژه پارک مشاهیر به متراژ 3600 متر مربع

روکش آسفالت خیابان مجاور پارک مشاهیر به میزان 900 تن آسفالت در مورخ 97/05/31 به اتمام رسید

01 شهریور 1397

اتمام عملیات روکش آسفالت ابتدای بلوار شهید شوریابی

عملیات روکش آسفالت ابتدای بلوار شهید شوریابی در مورخ 97/05/20 به پایان رسید.

21 مرداد 1397

اتمام روکش آسفالت خیابان بنیاد شهید و امور ایثار گران در شهرک اداری

عملیات روکش آسفالت در خیابان بنیاد شهید و امور ایثار گران در مورخ 97/03/02 انجام شد.

08 خرداد 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

01 خرداد 1397