عملیات روکش آسفالت روبروی مجتمع فرهنگیان به اتمام رسید.

روکش آسفالت روبروی مجتمع فرهنگیان در بلوار نیایش در مورخ 97/08/30به اتمام رسید.

05 آذر 1397

اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار آیت اله رفسنجانی آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت بلوار آیت اله رفسنجانی از مورخ 97/07/26 اجرایی شده است .

28 مهر 1397

اتمام روکش آسفالت پروژه پارک مشاهیر به متراژ 3600 متر مربع

روکش آسفالت خیابان مجاور پارک مشاهیر به میزان 900 تن آسفالت در مورخ 97/05/31 به اتمام رسید

01 شهریور 1397

اتمام عملیات روکش آسفالت ابتدای بلوار شهید شوریابی

عملیات روکش آسفالت ابتدای بلوار شهید شوریابی در مورخ 97/05/20 به پایان رسید.

21 مرداد 1397

اتمام روکش آسفالت خیابان بنیاد شهید و امور ایثار گران در شهرک اداری

عملیات روکش آسفالت در خیابان بنیاد شهید و امور ایثار گران در مورخ 97/03/02 انجام شد.

08 خرداد 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

01 خرداد 1397

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

16 ارديبهشت 1397