گزارش عملکرد واحد نقشه برداری معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی

واحد نقشه برداری معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد آذر 97

16 دی 1397

چنگیز تاجیک بعنوان سرپرست معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد منصوب شد.

مراسم معارفه سرپرست معاونت امور زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد در مورخ  96/10/14 انجام شد.

14 دی 1396