عملیات زیر سازی ورودی بلوار بسیج به اتمام رسید.

اجرای عملیات زیرسازی بلوار بسیج در مورخ 96/12/23  به اتمام رسید.

26 اسفند 1396

اجر ای عملیات تسطیح و زیر سازی بلوار شقایق به اتمام رسید.

زیر سازی و رگلاژ بلوار شقایق تا میدان سپاه جهت اجرای عملیات آسفالت در مورخ 96/12/05 به پایان رسید.  

08 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح و زیرسازی هر دو لاین بلوار بسیج

اجرای عملیات تسطیح و زیر سازی بلوار بسیج حد فاصل بلوار رسول اکرم (ص) تا ویلا ملارد شمالی به اتمام رسید.

07 اسفند 1396

عملیات تسطیح و زیر سازی لاین شمالی بلوار بسیج آغاز گردید.

اجرای عملیات تسطیح زیر سازی لاین شمالی بلوار بسیج از مورخ 96/12/02 شروع شده است. 

05 اسفند 1396

اتمام عملیات زیر سازی و تسطیح لاین جنوبی بلوار بسیج

عملیات تسطیح و زیر سازی لاین جنوبی بلوار بسیج در مورخ 96/11/29 به پایان رسید.

30 بهمن 1396

آغاز عملیات اجرای خاکبرداری و تسطیح بلوار بسیج

عملیات جمع آوری نخاله ها و مخلوط ریزی بلوار بسیج به طول 800 متر در مورخ 96/11/25 آغاز گردیده است.

28 بهمن 1396

عملیات زیرسازی لاین غربی ملارد ویلای جنوبی آغاز گردید.

اجرای عملیات زیر سازی بلوار ملارد ویلای جنوبی از مورخ 96/11/25 به طول حدوداُ 2/5 کلیومتر آغاز گردیده است.

28 بهمن 1396