زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق به پایان خود نزدیک گردیده است

21 دی 1396

ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396

اتمام زیر سازی و بتن ریزی کف سوله ورزشی بلوار شهید مطهری غربی

نسطیح و آغاز عملیات بتن ریزی کف فرهنگسرا واقع در بلوار شهید مطهری غربی در مورخ 96/10/07 به اتمام رسید.

09 دی 1396

اجرای عملیات زیر سازی بستر زمین بازی کودکان در پارکهای سطح شهر ملارد

به همت سازمان فضای سبز شهرداری ملارد عملیات زیر سازی بستر زمین بازی کودکان در پارک های انجام شد.

23 آذر 1396

زیر سازی محور شهرک شقایق تا میدان سپاه انجام شد.

اجرای عملیات هم سطح سازی و زیرسازی محور شهرک شقایق تا میدان سپاه از مورخ 96/09/18 آغاز گردید.

20 آذر 1396

عملیات زیر سازی و تسطیح بلوار جنت قلعه فرامرز آغاز گردید.

زیر سازی و تسطیح  بلوار جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان قلعه فرامرز در مورخ 96/09/14 آغاز گردید.

16 آذر 1396

آغازعملیات زیر سازی ،خاکبرداری و تسطیح لاین جنوبی محور حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق

محورمیدان سپاه تا ورودی شهرک شقایق از مورخ 06/09/96 در حال آماده سازی جهت عملیات آسفالت می باشد.

11 آذر 1396