اتمام عملیات زیر سازی و جدولگذاری بلوار جنت

تسطیح و زیرسازی بلوتر جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان خوشنام در مورخ 96/08/21  به پایان رسید.

23 آبان 1396

اجرای بتن مگر جهت آغاز عملیات کف پوش بلوار شهید مرشدی

عملیات اجرای بتن مگر جهت کف پوش بلوار شهید مرشدی در مورخ 96/08/09 انجام شد.

11 آبان 1396

اتمام عملیات زیر سازی زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید ثمری

326 کامیون مصالح جهت زیر سازی کامل زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید ثمری استفاده شده است.

02 آبان 1396

زیر سازی محور خوشنام به پادگان فتح

عملیات زیر سازی نهایی محور خوشنام به پادگان فتح توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

21 آذر 1395

زیرسازی کوچه لاله ضلع شمالی مجتمع بازینو بلوار دکتر حسابی مارلیک

به همت واحد امانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی کوچه لاله ضلع شمالی مجتمع بازینو بلوار دکتر حسابی مارلیک انجام شد . 

21 آذر 1395

زیرسازی نهایی لاین جنوبی قلعه فرامرزیه به خوشنام

به همت واحد امانی شهرداری ملارد زیرسازی نهایی لاین جنوبی قلعه فرامرزیه به خوشنام انجام شد . 

25 آبان 1395

زیر سازی کوچه 17 شمالی خیابان اطلس غربی

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد به جهت بازسازی معابر زیرسازی کوچه 17 شمالی خیابان اطلس غربی انجام شد . 

25 آبان 1395