عملیات زیرسازی لاین غربی ملارد ویلای جنوبی آغاز گردید.

اجرای عملیات زیر سازی بلوار ملارد ویلای جنوبی از مورخ 96/11/25 به طول حدوداُ 2/5 کلیومتر آغاز گردیده است.

28 بهمن 1396

مخلوط ریزی و زیرسازی محوطه اسپرت پارک جهت انجام عملیات سنگ فرش و کفپوش

عملیات مخلوط ریزی و زیرسازی اسپرت پارک جهت انجام اجرای سنگ و کفپوش از مورخ  96/11/21 آغاز گردیده است. 

25 بهمن 1396

اتمام عملیات زیر سازی معابر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

7000 متر مربع عملیات زیر سازی و تسطیح مسیر دسترسی به سوله ورزشی در مورخ 96/11/07 به پایان رسید .

09 بهمن 1396

آغاز عملیات زیر سازی مسیر راه دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری

عملیات تسطیح و زیر سازی راه دسترسی به سوله ورزشی  شهید مطهری در مورخ 96/11/01 آغاز گردیده است.

03 بهمن 1396

زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق به پایان خود نزدیک گردیده است

21 دی 1396

ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396

اتمام زیر سازی و بتن ریزی کف سوله ورزشی بلوار شهید مطهری غربی

نسطیح و آغاز عملیات بتن ریزی کف فرهنگسرا واقع در بلوار شهید مطهری غربی در مورخ 96/10/07 به اتمام رسید.

09 دی 1396