زیر سازی محور خوشنام به پادگان فتح

عملیات زیر سازی نهایی محور خوشنام به پادگان فتح توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

21 آذر 1395

زیرسازی کوچه لاله ضلع شمالی مجتمع بازینو بلوار دکتر حسابی مارلیک

به همت واحد امانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی کوچه لاله ضلع شمالی مجتمع بازینو بلوار دکتر حسابی مارلیک انجام شد . 

21 آذر 1395

زیرسازی نهایی لاین جنوبی قلعه فرامرزیه به خوشنام

به همت واحد امانی شهرداری ملارد زیرسازی نهایی لاین جنوبی قلعه فرامرزیه به خوشنام انجام شد . 

25 آبان 1395

زیر سازی کوچه 17 شمالی خیابان اطلس غربی

با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد به جهت بازسازی معابر زیرسازی کوچه 17 شمالی خیابان اطلس غربی انجام شد . 

25 آبان 1395

زیر سازی و کاشت 112 مترمربع بذر گل بنفشه

به همت واحد تولیدات و گلخانه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد  زیر سازی و کاشت 112 مترمربع  بذر گل بنفشه در مهر ماه 95 انجام شد . 

09 آبان 1395

7300 متر زيرسازی و جدولگذاری معابر ملارد و سرآسیاب و مارلیک در مهر 95

مهندس سلگی : 7300 متر زيرسازی و جدولگذاری در ماه مهر در معابر ملارد و سرآسیاب و مارلیک اجرا شد .  

06 آبان 1395

1600 متر زيرسازی و جدولگذاری در معابر مارلیک اجرا شد .

مهندس سلگی :  1600 متر زيرسازی و جدولگذاری در ماه های مرداد و شهریور 95 در معابر مارلیک اجرا شد . 

02 آبان 1395