زیرسازی و اجرای جدول تعیین خیابان پارک ورزشی مارلیک

تحت نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد زیرسازی و اجرای جدول تعیین خیابان پارک ورزشی مارلیک در حال اجرا می باشد . 

01 مهر 1395

انجام عملیات زیر سازی خیابان دانش شرقی

توسط معونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد : انجام عملیات زیر سازی خیابان دانش شرقی .

31 شهریور 1395

آغاز عمليات زيرسازي بلوار شهيد جمور مارليك

عمليات زيرسازي بلوار شهيد جمور مارليك در تاریخ ٩٥/٦/٢٠ توسط واحد واحد اماني شهرداری ملارد آغاز شد . 

29 شهریور 1395

زیرسازی و جدول گذاری کوچه گلستان پنجم در بلوار راغب

زیرسازی و جدول گذاری کوچه گلستان پنجم در بلوار راغب توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

27 شهریور 1395

زیرسازی و آسفالت بلوار راغب انجام شد

زیرسازی و آسفالت بلوار راغب توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

10 شهریور 1395

زیرسازی و آسفالت لاین کندرو اندیشه انجام شد

زیرسازی و آسفالت لاین کندرو اندیشه توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

09 شهریور 1395

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک

تخریب و تسطیح و زیرسازی پیاده روی خیابان کسری مارلیک  توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

04 شهریور 1395