ادامه زیرسازی وجدول گذاری خیابان دسترسی به ورزشگاه مارلیک

آماده سازی راه  دسترسی به ورزشگاه مارلیک از مورخ 97/05/ 26 آغاز گردیده است.

01 شهریور 1397

مراحل پایانی زیرسازی وجدول گذاری بلوارآیت الله هاشمی رفسنجانی

آماده سازی بلوارآیت الله رفسنجانی جهت افتتاح آن در هفته دولت

30 مرداد 1397

ادامه عملیات زیرسازی خیابان کشاورزان

مخلوط ریزی و زیرسازی خیابان کشاورزان در حال اجرا می باشد.

27 مرداد 1397

عملیات زیرسازی خیابان مشاهیر از بلوار الغدیر تا مطهری غربی

اجرای عملیات زیر سازی حد فاصل خیابان مطهری غربی تا بلوار الغدیر لز مورخ 97/04/21 آغاز گردیده است .

31 تیر 1397

عملیات زیر سازی انتهای خیابان مصیب زاده جهت اجرای کفپوش

اجرای کفپوش انتهای خیابان مصیب زاده از مورخ 97/03/02 آغاز گردید.

05 خرداد 1397

بازدید شهردار ملارد از پروژه زیرسازی ملارد ویلای شمالی خیابان کشاورزان

سلگی از پروژه های شهرداری ملارد در مورخ 97/02/23 بازدید نمودند.

27 ارديبهشت 1397

ادامه نخاله برداری و زیر سازی و تسطیح بلوار کشاورز

ادامه نخاله برداری و تسطیح و آماده سازی بلوار الغدیر شرقی به کمربندی نیایش .

16 ارديبهشت 1397