پروژه ساخت سالن ورزشی خیابان دانش شرقی آغاز گردید

اسکلت  سالن ورزشی  خیابان دانش شرقی در حال نصب می باشد.

17 مهر 1397

ادامه اجرای ساخت برکه پارک بزرگ شهر

ساخت برکه پارک امام خمینی (ره) و کفپوش حاشیه آن در حال انجام می باشد.

29 مرداد 1397

ساخت و نصب 2 دهنه پل فلزی در سطح شهر

توسط واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد ساخت و نصب دو دهنه پل فلزی مورخ 97/01/21 در سطح شهر انجام گردید.

23 فروردين 1397

اجرای ساخت و نصب تعدادی پل فلزی در سطح شهر ملارد انجام گردید.

 پل های خیابان شهید صدوقی و ورودی  کوچه سلامت خیابان امام در مورخ 96/12/15 ساخته و نصب گردید.

22 اسفند 1396

ساخت و نصب صندلی برای ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در سطح شهر ملارد

تجهیز ایستگاه های تاکسی و اتوبوس با ساخت و نصب صندلی در سطح شهر ملارد انجام گردید.

08 اسفند 1396

ساخت و نصب پل فلزی در معابر سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد ساخت و نصب پل فلزی در نقاطی از معابر سطح شهر صورت گرفت . 

05 اسفند 1396

عملیات ساخت سکوهای ورزشی اسپرت پارک به پایان رسید.

ساخت سکوهای ورزشی زمین اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک در مورخ 96/09/04 به پایان رسید.  

07 آذر 1396