برگزاری کارگاه آموزشی سامانه پایش ناوگان دانش آموزی در شهر ملارد

کلاس های ساماندهی سرویس مدارس توسط سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد برگزار گردید.

03 شهریور 1397

در مهر ماه 95 تعداد 129 مورد تماس با سامانه 137 برقرار شد

علیرضا عبدالملکی : در مهر ماه سال جاری بیشترین تماس با سامانه 137 در خصوص مسائل مرتبط با واحد امور شهر بوده است .  

09 آبان 1395

در شهریور ماه 1395 تعداد 156 مورد تماس با سامانه 137 داشتیم .

علیرضا عبدالملکی : در شهریور ماه سال جاری بیشترین تماس با سامانه 137 در خصوص مسائل مرتبط با واحد امور شهر بوده است . 

02 آبان 1395

گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد درتیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد درتیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

04 مرداد 1395

گزارش عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد واحد سامانه 137 معاونت خدمات زیست محیطی شهرداری ملارد در اردیبهشت ماه 95 به شرح ذیل می باشد  : 

06 خرداد 1395

500 دستگاه تاکسی فرسوده ناوگان تاکسیرانی ملارد در سامانه نوسازی ثبت نام شده اند

در حالی که فقط دو روز تا پنجشنبه 29 بهمن 94 و پایان مهلت ثبت نام ها در سامانه نوسازی تاکسی های فرسوده باقیمانده تعداد 500 دستگاه تاکسی فرسوده ناوگان تاکسیرانی ملارد در سامانه مربوطه و در دفاتر پیشخوان ثبت نام شده اند . 

27 بهمن 1394