جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸

جلسه ستاد استقبال از بهار ۹۸ به ریاست شهردار ملارد در محل ساختمان مرکزی شهرداری ملارد ۹۷/۱۱/۲۸

29 بهمن 1397

جلسه ستاد استقبال از بهار شهرداری ملارد برگزار گردید

جلسه هماهنگی عوامل معاونت خدمات شهری جهت ستاد استقبال از بهار در دفتر شهردار محترم ملارد برگزار گردید

07 بهمن 1397