جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد . 

08 آبان 1396

جانمایی باکس زباله در سطح شهر به تعداد 26 عدد

علیرضا عبدالملکی : تعداد 26عدد باکس زباله جدید در سطح شهر توسط واحد امور شهر شهرداری ملارد در مورخ 96/08/02 جانمایی شده است .

06 آبان 1396

آسفالت و لکه گیری خیابان ها و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار، میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد.

04 آبان 1396

5700 متر مربع لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر انجام شد

معاون فنی عمرانی شهرداری ملارد : 5700 متر مربع لکه گیری و روکش آسفالت معابر مارلیک ، ملارد و شهرک جعفریه انجام شد

09 دی 1395

جمع آوری نخاله های حاصل از آسفالت معابر سطح شهر

نخاله های حاصل از آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری شده است . 

24 آذر 1395

بازدید معاونت فنی عمرانی از پروژه های عمرانی در حال اجرا در سطح شهر ملارد

مهندس سلگی در تاریخ 95/09/17 از پروژه های در حال اجرا در سطح شهر ملارد بازدید به عمل آوردند .  

21 آذر 1395

اصلاح دال های شکسته و نصب دریچه فلزی در سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : اصلاح دال های شکسته و نصب دریچه فلزی در سطح شهر  

21 آذر 1395