رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر

22  مورد رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر در آبان ماه 95 توسط معاونت ترافیک شهرداری ملارد انجام شد . 

18 آذر 1395

تعمیر 7 عدد تابلو راهنمایی در سطح شهر

به همت معاونت  ترافیک شهرداری ملارد صورت گرفت : تعمیر 7 عدد تابلو راهنمایی در سطح شهر  

18 آذر 1395

جمع آوری داربست های نصب شده غیر مجاز در سطح شهر

به همت واحد زیباسازی شهرداری ملارد صورت گرفت : جمع آوری داربست های نصب شده غیر مجاز در سطح شهر به تعداد 12 مورد .  

07 آذر 1395

32150 متر مربع لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر انجام شد

معاون فنی عمرانی شهرداری ملارد : 32150 متر مربع لکه گیری و روکش آسفالت معابر مارلیک ، ملارد و شهرک جعفریه انجام شد . 

07 آذر 1395

توسط واحد زیباسازی شهرداری ملارد صورت گرفت : فک پلاک های قدیمی سطح شهر

فک پلاک های قدیمی شهر ملارد توسط واحد زیباسازی شهرداری ملارد در آبان ماه 95 انجام شد . 

23 آبان 1395

جمع آوری نخاله های سطح شهر

توسط واحد امانی شهرداری ملارد نخاله های حاصل از عملیات های عمرانی سطح شهر جمع آوری شد . 

23 آبان 1395

اصلاح سرعتگیرهای سطح شهر

توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت : اصلاح سرعتگیر خیابان دکتر حسابی در 3 نقطه .

20 آبان 1395