جمع آوری تابلوهای صنوف سطح شهر به تعداد 20 مورد

علیرضا عبدالملکی : در مهر سال 95 تعداد 20 مورد تابلوی صنوف سطح شهر توسط واحد ساماندهی جمع آوری شدند . 

09 آبان 1395

جانمایی باکس زباله در سطح شهر به تعداد 29 عدد

علیرضا عبدالملکی : تعداد 29 عدد باکس زباله جدید در سطح شهر توسط واحد امور شهر شهرداری ملارد جانمایی شده است .  

09 آبان 1395

17000 متر مربع لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر در مهر ماه 95

مهندس سلگی : حدود 17000 متر مربع ار معابر و خیابان های سطح شهر ملارد اهم از مارلیک ، ملارد ، غرب و شرق سرآسیاب و شهرک جعفریه لکه گیری و روکش آسفالت شد .

06 آبان 1395

حفرچاه در کوچه های سطح شهر

به منظور جمع آوری آب های سطحی در کوچه های سطح شهر حفرچاه در این کوچه ها توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

06 آبان 1395

کاشت 1880گلدان از گل های مختلف در سطح شهر ملارد در شهریور 95

مهندس بهنام جباری گفت : در شهریور 95 تعداد 1880 گلدان از گل های مختلف در سطح شهر ملارد کاشته شد . 

03 آبان 1395

33000 متر مربع لگه گیری و روکش آسفالت خیابان های سطح شهر ملارد

مهندس سلگی : حدود 33000 متر مربع ار معابر و خیابان های سطح شهر ملارد اهم از مارلیک ، ملارد ، غرب و شرق سرآسیاب لکه گیری و روکش آسفالت شد . 

03 آبان 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر

روکش آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

29 مهر 1395