توسط شهرداری ملارد صورت پذیرفت : سیاه پوش نمودن سطح شهر به مناسبت ماه محرم

توسط شهرداری ملارد صورت پذیرفت : به مناسبت ماه محرم شهرداری ملارد اقدام به سیاه پوش نمودن سطح شهر نمود . 

12 مهر 1395

نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در خیابان های سطح شهر

توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت : نصب سه عدد پل بتنی و فلزی در خیابان های سطح شهر . 

31 شهریور 1395

رنگ آمیزی و دیوار نویسی دیوارهای سطح شهر ملارد

رنگ آمیزی و دیوار نویسی دیوارهای سطح شهر ملارد توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

16 شهریور 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر

روکش آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

11 شهریور 1395

نصب و سرویس انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ملارد

نصب و سرویس انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی در سطح شهر ملارد با هماهنگی راهور شهرستان ملارد و توسط معاونت ترافیک و حمل ونقل شهرداری ملارد انجام شد . 

01 شهریور 1395

توسط معاونت ترافیک صورت گرفت : رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر

13 مورد رنگ آمیزی سرعتگیر آسفالتی در سطح شهر توسط معاونت ترافیک شهرداری ملارد انجام شد . 

01 شهریور 1395

توسط واحد امانی معانت فنی عمرانی شهرداری ملارد صورت گرفت :اصلاح پل های شکسته سطح شهر

اصلاح پل های شکسته سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در هفته جاری انجام شد . 

31 مرداد 1395