لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر

روکش آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

23 تیر 1395

پاکسازی پسماندهای عمرانی سطح شهر ملارد

در مورخ 27/4/95 سازمان پسماند شهرداری ملارد اقدام  به پاکسازی پسماندهای عمرانی سطح شهر ملارد نمود . 

29 خرداد 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر

 

روکش آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

19 خرداد 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

12 خرداد 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و نوارهای حفاری در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

05 خرداد 1395

فعالیت های انجام شده توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در سطح شهر در اردیبهشت 95

 در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل باکثر پروژه های سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام می شود . 

30 ارديبهشت 1395

بازدید مستمر معاون فنی عمرانی شهرداری ملارد به همراه اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی سطح شهر ملارد

معاون فنی عمرانی شهرداری ملارد به همراه اعضای شورای شهر از پروژه های عمرانی سطح شهر ملارد در طول هفته بازدید به عمل می آورند . 

30 ارديبهشت 1395