روکش آسفالت معابر اصلی وفرعی و لکه گیری نوارهای حفاری سطح شهر،احداث دست اندازطبق نظریه کارشناس راهور

روکش آسفالت معابر اصلی وفرعی و لکه گیری نوارهای حفاری سطح شهر،احداث دست انداز طبق نظریه کارشناس راهور توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

30 ارديبهشت 1395

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 ارديبهشت 1395

استقبال خانواده های شهرستان ملارد از غرفه های بازیافت در سطح شهر.

نصب غرفه های بازیافت در سطح شهر مورد استقبال مردم شهر ملارد قرار گرفت . 

26 اسفند 1394

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

22 اسفند 1394

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

15 اسفند 1394

شستشوی جداول سطح شهر

شستشوی جداول سطح شهر به منظور رنگ آمیزی و بهبود چشم انداز شهری توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

10 اسفند 1394

آسفالت و لکه گیری خیابان و معابر سطح شهر

معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد جهت سهولت در رفت و آمد  و همچنین زیباسازی معابر و خیابان سطح شهر به منظور نزدیکی ایام عید اقدام به لکه گیری آسفالت در چند نقطه نمود . 

10 اسفند 1394