جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد .

09 خرداد 1397

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد .

02 خرداد 1397

آغاز عملیات سمپاشی درختان در سطح شهر

اجرای طرح سمپاشی درختان و فضای سبز در شهر ملارد از مورخ 97/02/17  آغاز گردید.

23 ارديبهشت 1397

جمع آوری نخاله های چندین نقطعه از سطح شهر

نخاله برداری و تسطیح مناطقی در شهر ملارد از مورخ 96/12/02 تاکنون ادامه دارد.

05 اسفند 1396

بازدید علی سلگی از پروژه های دردست اقدام سطح شهر

شهردار ملارد از اقدامات عمرانی و چگونگی پیشرفت آنها در سطح شهر در مورخ 96/12/01 بازدید نمودند.

02 اسفند 1396

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله به واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر می باشد . 

17 بهمن 1396

حفر چاه در خیابان های سطح شهر سرآسیاب و ملارد

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : اقدام حفر حلقه چاه در در کوچه آسترکی خیابان حافظ و کوچه  ۱۵ و خیابان ۲۷ شهرک جعفریه ملارد    

29 بهمن 1396