شستشوی تعدادی از نهرهای سطح شهر ملارد

لایروبی و شستشوی نهرهای خیابان ها و بلوارهای اصلی سطح شهر انجام گردید.

15 مرداد 1397

جمع آوری نخاله های چندین منطقه در سطح شهر ملارد

جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب در چندین منطقه در سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

20 آذر 1396

جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی و تخریب های عملیات عمرانی در سطح شهر اجرا شد.

29 آبان 1396

نمک پاشی در سطح معابر اصلی و فرعی شهر ملارد

نمک پاشی نمک پاشی در سطح معابر اصلی و فرعی شهر ملارد توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد صورت پذیرفت . 

21 آذر 1395

نمایندگان زن تهران از به کارگیری بانوان در سطح کلان مدیریتی حمایت میکنند

نمایندگان زن مردم تهران در مجلس از انتصاب بخشدار زن در استان تهران از استاندار قدردانی کردندو از این اقدام در راستای حمایت بانوان به جهت بکارگیری در سطح کلان مدیریتی حمایت نمودند .

04 آذر 1395

احداث 13 مورد سرعتگیر در سطح شهر ملارد

معاون فنی عمرانی شهرداری ملارد گفت : در ماه های مرداد و شهریور 95 تعداد 13 مورد سرعتگیر در سطح شهر ملارد اجرا شد . 

03 آبان 1395

فرمانده موفق پایگاه قشری در سطح استان تهران

علیرضا عبدالملکی معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد به عنوان فرمانده موفق و نمونه پایگاه قشری و کارمندی در سطح استان تهران انتخاب شد . 

18 مهر 1395