اجرای عملیات سنگ کاری سکوهای فضای بازی در پارک امام خمینی(ره)

سنگ کاری زمین بازی پارک امام از مورخ 97/02/01 آغاز گردیده است.

05 ارديبهشت 1397

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395

سنگ کاری بازار روز بلوار شهید جمور مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری سنگ کاری نمای بیرونی بازار روز بلورا شهید جمور مارلیک تمام شد . 

29 آبان 1395

اجرای سنگ کاری المان میدان ارغوان

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد سنگ کاری المان میدان ارغوان مارلیک در حال اجرا می باشد . 

24 آبان 1395

پایان گچ کاری و ادامه سنگ کاری کف و بدنه ساختمان جدید شهرداری ملارد

گچ کاری واحد های اداری داخل ساختمان جدید شهرداری ملارد توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد . 

20 آبان 1395