اجرای عملیات سنگ فرش محوطه اسپرت پارک آغاز گردید.

عملیات سنگ فرش معابر اسپرت پارک از مورخ 97/02/03 اجرایی گردید.

08 ارديبهشت 1397

اجرای سنگ رینگ زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک در حال انجام می باشد.

عملیات سنگ رینگ زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک از مورخ 97/01/15 در حال انجام می باشد.

21 فروردين 1397

آغاز اجرای سنگ فرش کردن اطرف زمین ورزشی در اسپرت پارک

عملیات اجرای سنگ فرش دور زمین های ورزشی اسپرت پارک مورخ 96/11/15  در حال انجام می باشد.

17 بهمن 1396

اجرای سنگ نمای المان میدان اطلس غربی

سنگ نمای المان میدان اطلس غربی توسط پیمانکار بخش خصوصی و با نظارت معاونت فنی عمرانی در حال اجرا می باشد . 

24 آذر 1395

اجرای سنگ کاری داخل بازار روز مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد سنگ کاری فضای داخلی بازار میوه و تره بار بلوار شهید جمور مارلیک در حال اجرا می باشد . 

24 آذر 1395

بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام

به همت واحد امانی و با همکاری سازمان بهشت شهداء بازسازي سقف و اتمام سنگ كف محل دفن شهداي گمنام پارک امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/04انجام شد . 

06 آذر 1395

تهیه و اجرای سنگ کف مقبره شهدای گمنام پارک امام خمینی (ره)

به همت واحد امانی انجام شد : تهیه و اجرای سنگ کف مقبره شهدای گمنام پارک امام خمینی (ره) در تاریخ 95/09/01 .

02 آذر 1395