آغاز اجرای قیر پاشی و روکش آسفالت جاده لم آباد

روکش آسفالت جاده لم آباد در حال انجام می باشد

24 مهر 1398

رئیس هیات تیر اندازی شهرستان ملارد منصوب شد

سهرابی رئیس هیئت تیراندازی شهرستان ملارد شد

24 مهر 1398

اجرای عملیات کفپوش در معابرغرب سرآسیاب

خیابان شهید صدوقی در حال اجرای کفپوش معابر می باشد.

23 مهر 1398

تخریب و آماده سازی خیابان معلم در شرق سرآسیاب جهت اجرای کفپوش

اجرای عملیات کفپوش در معابر خیابان معلم آغاز گردید.

23 مهر 1398

اجرای عملیات جدولگذاری در مناطقی از شهر ملارد

جدولگذاری کوچه نوزدهم ملارد به اتمام رسید

23 مهر 1398

اصلاح و نصب پل فلزی در خیابان شمشاد به اتمام رسید

اجرای نصب پل فلزی در خیابان شمشاد مارلیک به اتمام رسید

23 مهر 1398

اجرای عملیات لایروبی و نصب دال بتنی در جاده لم آباد

لایروبی نهر جاده لم آباد توسط واحد امانی در حال انجام می باشد

23 مهر 1398