ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 18 خرداد 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد .  

18 خرداد 1395

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 18خرداد 95

ملاقات عمومی شهردار ملارد هر هفته سه شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر برگزار می شود . 

18 خرداد 1395

ملاقات عمومی معاون شهردار ملارد با شهروندان 11 خرداد 95

ملاقات عمومی معاون شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 95/03/11 با شهروندان برگزار شد .  

13 خرداد 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 11 خرداد 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

13 خرداد 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 4 خرداد 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

04 خرداد 1395

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 4 خرداد 95

ملاقات عمومی شهردار ملارد هر هفته سه شنبه ها از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر برگزار می شود . 

04 خرداد 1395

ملاقات عمومی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با شهروندان 28 اردیبهشت 95

ملاقات عمومی مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد هر هفته سه شنبه با شهروندان و رانندگان تاکسی در راستای بررسی مشکلات و درخواست های آنها برگزار می گردد . 

28 ارديبهشت 1395