اجرای عملیات کفپوش معابر پارک شهرک جعفریه ادامه دارد

عملیات کفپوش معابر پروژه پارک شهرک جعفریه در حال انجام می باشد.

21 آبان 1397

جدول گذاری معابر شهرک جعفریه انجام شد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد جدول گذاری معابر شهرک جعفریه خیابان های 29 و 33 انجام شد . 

14 آذر 1395

حفرچاه بن بست یکم شهرک جعفریه

توسط واحد امانی شهرداری ملارد صورت گرفت : حفر چاه در بن بست یکم خیابان 29 شهرک جعفریه 

25 آبان 1395

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد .  

06 آبان 1395