حضورعلی سلگی شهردار ملارد در پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ملارد

پنجاه و هفتمين جلسه رسمی شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 97/06/21

22 شهریور 1397

اجرای دیوارهای داخلی (تیغه چینی) ساختمان اداری پارک مشاهیر

تیغه چینی داخلی ساختمان اداری پارک مشاهیر شهر ملارد از مورخ 97/05/25 آغاز گردید.

27 مرداد 1397

بتن ریزی قسمت دوم سقف طبقه همکف ساختمان شورای شهر آغاز گردید.

ادامه عملیات عمرانی در پروژه احداث ساختمان جدید شورای شهر در مورخ 97/04/03 

09 تیر 1397

شهردار و شورای شهر از پروژه های سطح شهر بازدید نمودند

بازدید میدانی سلگی و عضو شوری اسلامی شهر ملارد در مورخ 97/03/23 ازپروژه های سطح شهر

24 خرداد 1397

گزارش تصویری تقدیر از اعضای شوراهای روستایی و شهری در ملارد

طی مراسمی از اعضای محترم شوراهای روستایی و شهری ملارد و صفا دشت قدر دانی شد.

09 ارديبهشت 1397

اجرای فاز دوم عملیات بتن ریزی ساختمان جدید شورای شهر ملارد

ادامه عملیات فاز دوم بتن ریزی ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 96/10/30 آغاز گردید.

01 بهمن 1396

شهردار ملارد از اجرای پروژه ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد بازدید نمودند

علی سلگی طی بازید از پروژه احداث ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند.

26 دی 1396