بازدید رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی و شهردار ملارد از منطقه یک شهرداری ملارد

علی برزگر میزبان رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سلگی شهردار ملارد بود.

16 دی 1397

ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ملارد از پروژه های سطح شهر بازیدی نمودند.

بازدید رئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر بهمراه معاونت محترم اداری مالی شهرداری ملارد ازروند پیشرفت  پروژه های سطح شهر

10 آذر 1397

مراسم تقدیر از اعضای شوراهای شهر و روستا در شهر ملارد

تقدیر از اعضای شوراهای شهر و روستای ملارد و صفا دشت با حضور مسئولین شهر در مورخ 97/02/08 

09 ارديبهشت 1397

عملیات بتن ریزی ستون های ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد

اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی ستون های ساختمان جدید شورای اسلامی شهر از مورخ 96/11/30 آغاز گردید.

02 اسفند 1396

اتمام بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد

بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای اسلامی شهر ملارد در مورخ 96/10/25 به اتمام رسید.  

27 دی 1396

اجرای فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد

عملیات آرماتور بندی فنداسیون ساختمان شورای شهر ملارد در مورخ 96/10/18 آغاز گردید.

19 دی 1396

ابلاغ احکام اعضای شورای کارگری شهرداری ملارد

طی مراسمی اعضای شورای کارگری پرسنل شهرداری ملارد احکام خود را دریافت نمودند.

04 دی 1396