تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان ضلع جنوبی و شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد

تسطیح و رگلاژ و کوبیدن خیابان ضلع جنوبی و شرقی ساختمان جدید فرمانداری ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

24 آبان 1395

اجرای کفپوش ضلع شرقی میدان ساعت مارلیک

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات کفپوش گذاری ضلع شرقی میدان ساعت مارلیک انجام شد .  

24 آبان 1395

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی

رنگ آمیزی دیوار ضلع جنوبی خیابان بهاره شرقی توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام شد . 

29 مهر 1395

تسطیح و رگلاژ ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی

تسطیح و رگلاژ  ضلع شرقی خیابان دکتر حسابی توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 شهریور 1395