گزارش عملکرد واحد فنی و عمرانی شهرداری ملارد

خلاصه عملکرد واحد فنی و عمرانی شهرداری ملارد 

11 آبان 1396

عملکرد بسیار بالای سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده

سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد با دریافت 398 دستگاه تاکسی از مجموع 574 مورد ثبت نامی یعنی حدود 70 درصد بازدهی تا به امروز در میان شهرهای کل کشور و بسیاری از کلان شهرها پیشرو و در صدر گزارشات قرار گرفته است . 

13 آبان 1395

کسب رتبه اول شهرداری ملارد در گزارش عملكرد 6 ماهه اول 95 روابط عمومي شهرداري هاي استان تهران

رهگذر : اداره روابط عمومی شهرداری ملارد توانست در گزارش عملکرد شش ماه اول سال 95 روابط عمومی شهرداری های استان تهران رتبه نخست را کسب نماید . 

28 مهر 1395

گزارش عملکرد معاونت ترافیک و حمل نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت ترافیک و حمل و نقل شهرداری ملارد در مرداد ماه 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 شهریور 1395

گزارش عملکرد سازمان پسماند شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت سازمان پسماند شهرداری ملارد در مرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

31 مرداد 1395

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در مرداد ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در مرداد ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

31 مرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

16 مرداد 1395