گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

03 مرداد 1395

رضایت مردم در سنجش عملکرد مسئولان ملاک قرار می گیرد

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد گفت:در سنجش کارآمدی ادارات در حوزه انتخابیه غرب استان تهران، توانمندی مدیران و رضایتمندی مردم دو مولفه خطیر و حائز اهمیت محسوب می شود. 

29 تیر 1395

گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در تیر ماه 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد در تیر ماه 95 به شرح ذیل می باشد : 

28 تیر 1395

عملکرد ادارات ملارد رصد می شود/با تخلفات اداری برخورد خواهد شد

فرماندار ملارد گفت:نظارت و رصد دقیقی به نحوه عملکرد ادارات اعمال می شود و با هر گونه تخلف و اقدام غیر قانونی قاطعانه و بدون مسامحه برخورد خواهیم کرد. 

20 تیر 1395

عملکرد مطلوب شهرداری‌ها نقش مؤثری در رضایتمندی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری دارد

رئیس شورای اسلامی شهر ملارد : 

عملکرد مطلوب شهرداری‌ها نقش مؤثری در رضایتمندی شهروندان از مجموعه مدیریت شهری دارد . 

15 تیر 1395

گزارش عملکرد واحد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در خرداد 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد واحد فرهنگی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد : 

09 تیر 1395

گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در خرداد 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد عمرانی سازمان بهشت شهداء شهرداری ملارد در خرداد 95 به شرح ذیل می باشد : 

09 تیر 1395