اجرای بتن مگر در ضلع جنوبی پیاده روی پارک امام خمینی(ره)

اجری بتن مگر ضلع جنوبی  پیاده رو پارک امام خمینی (ره) در مورخ 96/10/24 انجام گردید.  

26 دی 1396

آغاز اجرای عملیات بتن ریزی ساختمان جدید شورای شهر ملارد

بتن ریزی فنداسیون ساختمان جدید شورای شهر ملارد در حال اجرا می باشد.

25 دی 1396

اجرای عملیات آبرسانی به ساختمان مهد کودک شهرداری ملارد

انشعاب آب جهت ساختمان مهد کودک  در محوطه شهرداری ملارد در مورخ 96/10/18 اجرا گردید.

19 دی 1396

ادامه عملیات زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق در حال انجام می باشد. 

19 دی 1396

آغاز عملیات زیرسازی لاین تندرو بلوار نیایش

عملیات تسطیح و زیرسازی لاین تندرو بلوارنیایش در مورخ 96/10/12  آغاز گردبد.

16 دی 1396

انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396

انجام عملیات تسطیح کف سوله ورزشی شهید مطهری

عملیلت کف سازی و تسطیح سوله ورزشی واقع در خیابان شهید مطهری در حال انجام می باشد.

30 آذر 1396