عملیات اجرای کفپوش پارک امام خمینی (ره) آغاز گردیده است .

اجرای کفپوش اطراف پارک امام واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 96/12/10 در حال انجام می باشد.

21 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح و زیر سازی زمین فوتبال ورزشگاه شهید ثمری

فاز دوم عملیات ترمیم و بازسازی زمین چمن فوتبال ورزشگاه شهبد ثمری آغاز گردید.

21 اسفند 1396

اتمام عملیات تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله واقع در خوشنام

اجرای تسطیح مسیر دسترسی به سکوی زباله جدید واقع در خوشنام در مورخ 96/12/19 به اتمام رسید.

21 اسفند 1396

اجرای عملیات روکش آسفالت و لکه گیری در مناطقی از شهر ملارد

عملیات آسفالت در معابر ،خیابان ها و بلوارهای مناطقی از شهر ملارد اجرایی شد.

16 اسفند 1396

آغاز عملیات قیر پاشی بلوار شهیدان شوریابی به منظور زیر سازی روکش آسفالت

عملیات قیر پاشی بلوار شهیدان شوریابی در مورخ 96/12/11 اجرایی گردیده است.

12 اسفند 1396

آغاز عملیات پل عرضی در خیابان پرنیان و کسری مارلیک

احداث پل عرضی واقع در خیابان پرنیان و کسری مارلیک آغاز گردید.

10 اسفند 1396

عملیات تسطیح و زیر سازی لاین شمالی بلوار بسیج آغاز گردید.

اجرای عملیات تسطیح زیر سازی لاین شمالی بلوار بسیج از مورخ 96/12/02 شروع شده است. 

05 اسفند 1396