پایان عملیات روکش آسفالت لاین شرقی خیابان دکتر حسابی

آسفالت لاین شرقی خیابان دکتر حسابی روبروی فرمانداری ملارد در مورخ 96/08/02 به پایان رسید.

06 آبان 1396

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید میدان گلها مارلیک

عملیات اصلاح جداول قدیمی و جدول گذاری جدید میدان گلها مارلیک توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد در تاریخ 95/09/22 به اتمام رسید . 

23 آذر 1395

آغاز عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات اجرای تیغه های داخلی و خارجی ساختمان اداری مجموعه ورزشی آغاز شد . 

23 آذر 1395

اتمام عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده

عملیات سنگ کاری سکو و موزاییک کاری کف مجموعه ورزشی خیابان مصیب زاده واقع در سرآسیاب شرقی توسط معاونت فنی عمرانی انجام شد.  

23 آذر 1395

ادامه عملیات زیرسازی محوطه سکوی زباله

به همت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی محوطه سکوی زباله شهر ملارد در حال اجرا می باشد .  

23 آذر 1395

عملیات زیرسازی معابر شهرک اداری اطراف ساختمان جدید فرمانداری ملارد

به همت واحد امانی شهرداری ملارد عملیات زیرسازی معابر شهرک اداری اطراف ساختمان جدید فرمانداری ملارد در حال اجرا می باشد . 

21 آذر 1395

اجرای عملیات لوله گذاری جهت گاز كشی سیستم گرمایشی گلخانه ها

توسط واجد اجرایی سازمان فضای سبز شهرداری ملارد عملیات لوله گذاری جهت گاز كشی سیستم گرمایشی گلخانه ها انجام شد .  

21 آذر 1395