ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 11 دی 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/10/11 با شهروندان برگزار شد .

11 دی 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان 17 مهر97

ملاقات عمومی شهردار ملارد در روز سه شنبه مورخ 97/07/17  با شهروندان برگزار شد . 

18 مهر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان دهم مهر ماه 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

11 مهر 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان سوم مهر ماه 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

04 مهر 1397

واگذاری غرفه ها در بازار موبایل از طریق مزایده عمومی

شهرداری ملارد جهت واگذاری غرفه های بازار مو بایل از مورخ 97/03/01  اقدام نمود.

02 خرداد 1397

ملاقات عمومی شهردار ملارد با شهروندان8 خرداد 97

ملاقات عمومی شهردار ملارد طبق سنوات گذشته هر هفته سه شنبه ها برگزار می شود . 

08 خرداد 1397

ملاقات مردمی علی سلگی در محل مصلای نماز جمعه شهرستان ملارد

حضور علی سلگی در محل مصلای نمازجمعه شهرستان ملارد در مورخ 96/11/13 و دیدار حضوری با شهروندان محترم 

15 بهمن 1396