اتوبوس های فرسوده سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد بازسازی می گردند

بازسازی و تحویل یک دستگاه اتوبوس بخش خصوصی توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری ملارد

26 آبان 1397

تاکسی های فرسوده نوسازی خواهند شد.

سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد در طرح سراسری بازسازی تاکسی های فرسوده شهر ملارد نوسازی می گردند. 

02 مرداد 1397

تخریب جداول فرسوده خیابان چناران فاز سه مارلیک به منظور بهسازی

شروع عملیات عمرانی جهت جدولگذاری خیابان چناران از مورخ 97/04/03 آغاز گردید.   

06 تیر 1397

تعویض و ترمیم جداول فرسوده معابر و خیابان های سطح شهر +تصاویر

به همت واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد طرح اصلاح جداول سطح شهر اجرایی گردیده است .

23 دی 1396

بررسی بافت های فرسوده شهر ملارد

علی سلگی : موضوع بافت های فرسوده  شهر ملارد در اولویت کاری این شهرداری قراردارد.

17 دی 1396

ترمیم و اصلاح جداول ضلع جنوبی خیابان حافظ

اصلاح مهندسی جداول کوچه های خیابان حافظ جهت هدایت آبهای سطحی در مورخ 96/09/20انجام شد.

28 آذر 1396

بررسی مطالعات بافتهای فرسوده شهر ملارد

علی سلگی به بررسی  مطالعات  اولیه بافت های فرسوده و نوسازی و بهسازی شهر ملارد پرداخت .

05 آذر 1396