لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

16 ارديبهشت 1397

جدول گذاري كوچه هاي فرعي خیابان ٣٣ شهرك جعفريه

به همت واحد امانی شهرداری ملارد جدول گذاری معابر فرعی در شهرک جعفریه در خیابان 33 انجام شد. 

30 آذر 1395

نمک پاشی در سطح معابر اصلی و فرعی شهر ملارد

نمک پاشی نمک پاشی در سطح معابر اصلی و فرعی شهر ملارد توسط سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد صورت پذیرفت . 

21 آذر 1395

اجرای پی کنی کوچه های فرعی خیابان 33 شهرک جعفریه

به همت واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد پی کنی جهت انجام جدول گذاری کوچه های فرعی خیابان 33 شهرک جعفریه ملارد انجام شد . 

01 آذر 1395

ادامه جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه

 ادامه جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه در تاریخ 95/08/08  توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد . 

11 آبان 1395

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه

جدول گذاري فرعي هاي خیابان ٢٩ شهرك جعفريه توسط واحد امانی شهرداری ملارد انجام شد .  

06 آبان 1395

لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر

روکش آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد .  

29 مهر 1395