کلاسهای هنری در خانه فرهنگ شهرداری ملارد برگزار می گردد.

برگزاری کلاسهای قالی بافی و دوره های تخصصی خط در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

08 آذر 1397

برگزاری کارگاه آموزش فرهنگ و ترافیک در تاکسیرانی شهرداری ملارد

کلاس های آموزشی  مختص رانندگان تاکسی در سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد برگزار گردید.

30 ارديبهشت 1397

برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان در شهرداری ملارد

جلسه شورای فرهنگی به میزبانی علی سلگی شهردارملارد در مورخ 96/12/17 برگزار گردید.

17 اسفند 1396

برگزاری کلاسهای هنری و ورزشی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

 کلاس های مربیگری آمادگی جسمانی درجه 3 ویژه بانوان در خانه فرهنگ شهرداری ملارد در مورخ 96/11/14 برگزار شد.

16 بهمن 1396

علی سلگی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد شرکت نمودند

جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملارد به ریاست امام جمعه محترم شهرستان برگزار گردید.

24 دی 1396

برگزاری کلاس مهارت های زندگی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی کلاس های مهارت های زندگی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد در مورخ 96/09/20 برگزار گردید.

20 آذر 1396

برگزاری کلاسهای آموزشی در خانه فرهنگ شهرداری ملارد

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ملارد کلاس های آشنايی با قوانين ومقررات بيمه ای برای پرسنل شهرداری در مورخ 96/08/25 برگزار گردید..

29 آبان 1396