اجرای طرح بازپیرایی و وجین علف های هرز در فضاهای سبز شهرملارد

فضاهای سبز ، پارکها و میادین سطح شهر ملارد از مورخ 97/06/28 بازپیرایی شدند.

03 مهر 1397

اجرای بازپیرایی و وجین چند منطقه از فضای سبز شهر ملارد

طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهرداری ملارد در سطح شهر اجرایی گردید.

24 شهریور 1397

اجرای بازپیرایی و وجین چند منطقه از سطح شهر ملارد

طرح بازپیرایی فضاهای سبز شهرداری ملارد در سطح شهر اجرایی گردید.

22 شهریور 1397

آغاز احداث فضای سبز بوستان مشاهیر

طرح فضا سازی و ایجاد فضای سبز بوستان مشاهیر از مورخ 97/03/24 شروع شد.

30 خرداد 1397

فضای سبز پارک ابا صالح |(عج) بازپیرایی می گردد.

اتمام بازپیرائی فضای سبز انتهای پارك اباصالح از مورخ 97/03/15 شروع شد.

24 خرداد 1397

بهره برداری از سالن اجتماعات فضای سبز شهرداری ملارد در دهه مبارک فجر

پروژه عمرانی سالن اجتماعات سازمان فضای سبز شهرداری ملارد در مورخ 96/11/21 مورد بهره برداری قرار گرفت.

22 بهمن 1396

آغاز احداث فضای سبز بلوار شهیدان شوریابی در ملارد

عملیات ایجاد فضای سبز در بلوار شهیدان شوریابی توسط سازمان فضای سبز شهرداری ملارد 

20 آذر 1396