لوله گذاری بلوار شهید جمور (سه بانده )

لوله گذاری بلوار سه بانده توسط واحد تاسیسات سازمان فضای سبز شهرداری ملارد انجام شد . 

21 خرداد 1395

آگهی مزایده عمومی

واگذاری چوب های خشک سطح شهر از طریق مزایده عمومی توسط سازمان پارکها و فضای سبز 

12 خرداد 1395

اتمام عملیات حفاری و آغاز بهره برداری از چاه ضلع غربی باغ یاحسینی

عملیات حفاری و آغاز بهره برداری از چاه ضلع غربی باغ یاحسینی در تاریخ 95/03/08 به اتمام رسید . 

09 خرداد 1395

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در اردیبهشت 95

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در اردیبهشت 95  به شرح ذیل می باشد : 

01 خرداد 1395

انتصاب فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد

فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مشخص شد . 

30 ارديبهشت 1395

انتصاب فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد

فرمانده جدید پایگاه شهدای ملارد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد مشخص شد . 

02 خرداد 1395

بازپیرایی 4850 مترمربع فضای سبز پارك چمن

با آغاز فصل بهار عملیات بازسازی و بازپیرایی پارکها و بلوارهای سطح شهر آغاز شد.

30 ارديبهشت 1395