گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش اول

گزارش عملکرد سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در بهمن ماه 94 بخش اول به روایت تصاویر : 

29 بهمن 1394

آغاز پروژه دیوار كشی باغ عمارت

پروژه دیوار کشی باغ عمارت توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ملارد در حال انجام می باشد . 

26 بهمن 1394